Xe ba bánh chạy điện

hành khách ba bánh điện, hành khách mang ba bánh, 3 bánh xe hành khách xe đạp.