Xe điện ba bánh kèm theo

xe đạp kèm theo, kèm theo xe đạp điện, xe máy trike kèm theo.