Xăng ba bánh

gas hỗ trợ 3 bánh xe trikes, khí chạy trike, 3 bánh xe có động cơ ba bánh.