Xe đạp điện gấp

có thể gập lại xe đạp điện, điện gấp e xe đạp, gấp xe đạp điện.