Mini Electric SUV

xe chạy bằng điện, điện nhỏ suv, suv điện.